Bådelauget Udsigten
Viemose Skov
Leder af Jes Kroman, Skibsbevaringsfonden
Bygningsbevaring - fartøjsbevaring

Bygningsbevaring og restaurering er et af tidens store emner. Vi har således i år haft bygningskulturens dag/uge, hvor man indgående forklarede om og demonstrerede de gamle håndværksteknikker, som heldigvis efterhånden er ved at vinde indpas igen. Arrangementet var en stor succes, men hvad de færreste nok aner er, at denne fremgang er resultatet af mange års sejt træk fra Rådvad Centeret og mange entusiastiske privatpersoner og håndværkere over hele landet. Det er dejligt at se, hvorledes ofte stærkt ødelagte huse, genskabes med de arkitektoniske værdier, der engang var karakteristisk for deres byggestil. Og interessant nok, så kan de fleste mennesker godt se ideen i, at arbejdet udføres korrekt.

Vi får mere og mere fritid, og det er en kær fornøjelse for mange at gå tur på havnen, og de fleste synes det er dejligt at se alle de smukke både. Men ser man bare en smule kritisk på disse både af alle typer, ser man desværre alt for mange dårligt holdte og stærkt forbyggede fartøjer.

Men det er, som om der gælder helt specielle regler for både, eller snarere slet ingen regler. Hvorfor kan folk ikke se ideen i at vedligeholde/restaurere en gammel båd, med den skønhed, som engang var så karakteristisk for den?

Danmark har efter min mening en af de fineste bådebyggertraditioner i verden, en tradition, hvor æstetik i alle enkeltheder har været overordnet og ikke overgås ret mange steder i verden.

Jeg var for nogle år siden rundt i flere amter i Danmark og foretage en registrering af træfartøjer, og det billede, der her tegnede sig, var mildt sagt hæsligt. Det er, som om man kan tillade sig at gøre hvad som helst med en båd, bare den stadig kan flyde. Men ofte glemmer man, at den traditionelle udformning jo er resultat af flere hundrede års erfaringsopsamling, der også har med sikkerheden at gøre. For eksempel ser man småjoller med et styrehus større end en pølsevogn. Der skal jo helst være plads til hele familien og man skulle jo nødigt blive våd. Men har man overhovedet tænkt på, hvad et sådan styrehus betyder for bådens stabilitet? Det kan i sidste ende betyde forskellen mellem liv eller død. Og er det egentlig ikke lige så let at lave et smukt styrehus som et grimt? Det er med sikkerhed ikke dyrere!

Efter min mening ser man desværre alt for få smukke fartøjer i vore havne og langs strandene, men til gengæld en hel masse grimme, der engang har været smukke.Jeg ville ønske, at man, ligesom man har fået øjnene op for værdien af at have smukke huse, også vil få øjnene op for værdien af at sejle i smukke og velholdte både.


Tilbage      Bladet      Forsiden