Bådelauget Udsigten
Viemose Skov
STEVNS’s stævn

STEVNS’s stævn

Der blev holdt møde i dag ved STEVNS på vinterpladsen, Kalvehave Havn. Jes Kromann fra Skibsbevaringsfonden, Ove Juhl og undertegnede samledes for at besigtige det problem, som er ved at udvikle sig ved STEVNS’s stævn. Vi blev enige om, at situationen er alvorlig, men at vi kan klare os sommeren igennem med noget kraftig førstehjælp. Vi blev også enige om, at der skal en ny stævn til.

Jeg har ringet til Hans Bendix, som er den bådebygger fra Hundested, der i 2001 havde fingre i vores kære bundgarnsjolle. Han vil komme herned og give sit bud på, hvordan vi bedst kan klare os igennem til sommeren 2005. Det er også meningen at få et prisoverslag, så vi kan gå i gang med ansøgninger til fonde og lign. En ansøgning til Skibsbevaringsfonden skal være færdig og afsendt inden årets udgang.

Vi talte også om vores ønske om at reinstallere en 15 hk. Hundested glødehoved motor. Endvidere kiggede vi på agterstævnen, som nok har nogle år endnu, inden den skal udskiftes. Hun er jo en gammel dame, som skal behandles med behørigt hensyn og have de nødvendige fornyelser.

Stephen Weisbrod,
formand
Tilbage      Foto      Forsiden