Bådelauget Udsigten
Viemose Skov
Standerhejsning 2004
Det er jo dagen, hvor en ny sæson starter, og der er mange forventninger til den kommende tid. Lauget havde sat mange sejl til og blev heller ikke skuffet. Der blev budt på sortsild og snacks på en ny måde og hertil kunne købes drikkevarer af forskellig art. Gæt selv på hvilke.

Mange mødte op og formanden åbnede mødet med at byde velkommen og et specielt velkommen til Inge Byrge, som havde støttet erhvervelsen af ND 260 "Grethe" af Tjørnemarke. Formanden overrakte et bevis på et års gratis medlemskab af Lauget som tak for donationen. Vi håber at se mere til Inge.Bestyrelsen havde på sit sidste møde besluttet, at Torben Baltzer havde fortjent et års medlemskab som tak for hans indsats for gamle træskibes bevaring. (Se nærmere om dette andetsteds på vores hjemmeside). Desværre kunne Torben ikke være tilstede, men Søren Klinge mødte op og modtog støttebeviset på Torbens vegne. Søren kunne hilse fra Torben, som havde lovet at komme og fortælle os mere om gamle bådes bevaring. Det vil vi se frem til.Formanden sluttede sin åbningstale med en omtale af Laugets vinteraktiviteter, som må siges at have været de mest omfattende i Laugets historie. Efter et leve for Lauget hyggede de fremmødte sig med sortsild og diverse tilbehør, elegant fremført af John og Stephen.

Tak til alle, som har bidraget til en god standerhejsning -
Barner.
Tilbage      Foto      Forsiden