Bådelauget Udsigten
Viemose Skov
Generalforsamling 2008
Nu har vi haft generalforsamling og det gik jo godt. Normalt er en generalforsamling jo bare et sted, hvor man vælger bestyrelse o.s.v. Men i virkeligheden er det jo nok det sted, hvor vi alle samles og vurderer, om vi har nået de mål, vi satte os for et år siden og hvor vi ser fremad mod nye mål. Vi nåede ikke det hele, men vi nåede alligevel mere, end vi havde regnet med.

Hvis I læser formandens beretning, vil I kunne se, hvor meget der er udrettet i det forløbne år. Det er ikke småting og formanden skal have en stor anerkendelse for det arbejde, han har udført. Formandens beretning (bestyrelsens) er jo et sammendrag af de aktiviteter, der er udført i årets løb.

Selvom det er et lille laug og et lille bådeværft har vi alligevel formået at sætte vores fingeraftryk de steder, hvor beslutninger bliver truffet, og hermed også en bevaring af de værdier, som vi går ind for og hvor vi, har vi opdaget, ikke står alene. Det er nogle mål, som vi sideløbende med arbejdet på værftet, har sat os og hvor vi tror på, at vi har en vis indflydelse. Også i lokalsamfundet har vi gjort os gældende, tænk bare på udstillingerne, ikke mindst på Stege Bibliotek og samarbejdet med naturvejlederne og Borgcenteret.

I en kommune med Danmarks længste kystlinie er der for os at se ingen andre, der arbejder for bevaring af kystkulturen. Vi gør.

Se formandenes beretning

Se refarat fra generalforsamlingen


Inges gode mad nydes


Formanden


Tilbage      Forsiden