Bådelauget Udsigten
Viemose Skov
Møde på Sydsjællands Museum 26 Januar 2006
Tilstede: Museumsleder Keld Møller Hansen
Stephen Weisbrod, Ove Juhl og Barner Larsen fra bådelauget.

Pkt. 1:
Jollen "Katunga" blev drøftet med henblik på fremtiden, som sker i samarbejde med Flemming Alrune. Regnskabsprocedure for udgifterne blev fastlagt.

Pkt. 2: Historisk dokumentation.
Proceduren for hæfter blev diskuteret. Bør deles op i bådene og værftet. Jes Kromans registrant danner grundlaget for bådene. Næstved Museum anmodes om at stille billedmateriale til rådighed. Første projekt: Kystnært kultur - værftet. Bådelauget kommer med råtekst og billeder. Sydsj. Mus. arbejder med lay-out og tryk.

Pkt. 3: De gule stalde på Kalvehave Havn.
Fredes jolle/pram udstilles med fiskegrej. Kystnært fiskeri synliggøres fra museet.
Der er forlods nedsat en arb.bestyrelse for staldene. Bådelauget kommer med et oplæg for ca. halvdelen af udstillingsarealet. Som arbejdende enheder blev sortsild, rebslageri og fremstilling af spant foreslået.

Mødet foregik i en positiv atmosfære og der blev givet udtryk for stor optimisme for et fremtidig samarbejde, hvor formålet er formidling af kystnær kultur til publikum.
Næste møde blev fastsat til tirsdag 21.februar 2006 kl. 10.30 på Sydsjællands Museum.

Bådelauget "Udsigten"
sekr. Barner Larsen.

Tilbage      Forsiden