Bådelauget Udsigten
Viemose Skov
Bådelaugets formål
I vedtægterne findes formålsparagraffen angivet i sin fulde ordlyd, og disse vedtægter kan bestilles Her.
Men her er den populære udgave:

Vi vedligeholder de fartøjer, vi har i vores varetægt, og det medfører, at vi skal kende deres historiske baggrund fra dag 1, de skal helst have en tilknytning til vores område, hovedsagelig Storstrøms Amt. Afhængig af tilstanden vil de blive restaureret, når vi får dem, og det vil ske efter hvordan båden har set ud på et givet tidspunkt af dens erhvervsaktive liv.

Udover dette anvender vi datidens materialer, bruger datidens håndværk, både hvad angår skrog, rigning såvel som beslag. Vores nære samarbejde med Skibsbevaringsfonden gør, at vi altid kan henvende os og få sagkyndig bistand, når det er påkrævet, og Skibsbevaringsfonden fører tilsyn med os, når vi har fået bevilget penge til større restaureringer, som det skete med bundgarnsjollen "STEVNS".

Vores mål er også at udgive dokumentar-hæfter, som beskriver bådens hele historie.

Tilbage      Udsigten      Forsiden