Bådelauget Udsigten
Viemose Skov
Lidt spændende historie om et bådeværft

Læs også hæftet: Udsigten, Historien om et bådeværft

"Udsigten", som værftet hedder, ligger i Viemose Skov. En pragtfuld udsigt med et vue over Bøgestrømmen møder de besøgende for enden af en skovvej, når de kommer til "Udsigten".
Værftet stammer fra 1929, hvor Christian Petersen startede sit lille bådeværft, nærmest under et halvtag. Senere, i slutningen af 50'erne, rejstes den nuværende bygning. Halvtaget eksisterer endnu og bliver anvendt som tømmerskur.
Det blev til ca. 550 både i Chr. Petersen og senere hans søn Eivinds tid, hvilket var ganske godt klaret af så lille et værft.

I 1989 var Eivind Petersen alene om værftet, men tre unge mennesker deltog i arbejdet, nu med at restaurere gamle fiskerjoller. Den sidste var en 2-smakkejolle, som idag er under Næstved Museum.
I 1996 udvidedes kredsen af interesserede, som gerne ville medvirke til at bevare det gamle bådeværft. Eivind Petersen var i mellemtiden afgået ved døden, så der var god brug for folk med ildhu for værftet og bådene.
Idag virker værftet som center for restaurering af gamle brugsfartøjer, der har været brugt i området. Arbejdet sker i samarbejde med Skibsbevaringsfonden og museer landet over.

Bådelauget ser det også som sin opgave at beskrive den historiske baggrund for de enkelte fartøjer, der bliver restaureret. Det er ofte en ganske krævende opgave at finde frem til historien om både, der er 60 år eller mere. Denne dokumentation bliver formidlet ud til interesserede ved hjælp af små hæfter, bådelauget udgiver.

Bådelauget har også sit eget rebslageri, så de gamle fartøjer bliver rigget på den originale måde. De restaurerede både kommer ud at sejle og fiske, så medlemmer kan opleve det på nærmeste hold, ligesom bådelauget arbejder sammen med sejlklubben "Ulvsund" i Kalvehave. Medlemmerne er bl.a. bådebyggere og motorfolk, som gerne lærer fra sig, så de gamle håndværk bevares, og bådelauget optager alle med lyst og interesse for de gamle fartøjer, aktive eller bare deltage i det hyggelige miljø omkring værftet.

Bådelauget "Udsigten" er det eneste sted på hele Sydsjælland, hvor man er istand til opbevare, vedligeholde og arbejde med disse gamle brugsfartøjer. De repræsenterer en kultur, som snart er forsvundet. Andre fiskemetoder, både af glasfiber o.s.v. fortrænger denne epoke i det kystnære fiskeri.

Det er stort og betydningsfuldt arbejde, der her gøres, og selv om alt arbejde er ulønnet og frivilligt, kræves der penge til materialer og lignende. En del kommer ind ved kontingenter, en del fremskaffes ved tilskud og donationer, men desværre ikke nok. Idag er der ca. 35 medlemmer.

Grundplan over værftet


Tilbage      Forsiden